Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Serdecznie zapraszamy wszystkich na warsztaty podczas których można w praktyce zapoznać się z pracą geologa. Zajęcia skierowane są do szkół, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zarówno dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Na chwilę obecną prowadzimy warsztaty z trzech tematów, ale staramy się stale poszerzać naszą ofertę.

Czas zajęć: ok. 1-1,5h, liczba uczestników: min. 5 osób, max 25 osób, koszt: 10zł/osobę

warsztaty

„Zrób sobie amonita”

Zajęcia, na których każdy samodzielnie wykonuje gipsowe odlewy skamieniałości roślin i zwierząt sprzed milionów lat. W trakcie warsztatów dowiemy się też jak wyglądały oraz kiedy i w jakich środowiskach żyły organizmy, których skamieniałości posłużyły do wykonania odlewów.
Wiek uczestników: przedszkole i szkoła podstawowa

warsztaty

„Rozpoznajemy minerały”

Warsztaty, w czasie których pokazujemy jak określać podstawowe cechy fizyczne minerałów takie jak np. barwa, pokrój czy twardość. Uczestnicy korzystając z specjalnie przygotowanych kart identyfikują minerały na podstawie oznaczonych przez siebie cech.
Wiek uczestników: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

warsztaty

„Rozpoznajemy skały”

Na warsztatach będziemy się uczyć jak odróżnić skałę osadową od skały metamorficznej lub magmowej. Dowiemy się jak opisać teksturę, a jak strukturę skały i w jaki sposób badamy jej skład mineralny.
Wiek uczestników: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

warsztaty

„Ciasteczkowa kopalnia”

Warsztat w trakcie którego każdy będzie mógł zostać właścicielem kopalni. Mając specjalnie przygotowane przez nas dukaty trzeba będzie zaplanować jak prowadzić wydobycie i jakie narzędzia zakupić. Przy okazji dowiemy się jak powstał węgiel, w jaki sposób się go wydobywa oraz co kryje się pod trudnym terminem „rekultywacja terenu”. Będzie też trochę matematyki :)
Wiek uczestników: szkoła podstawowa
Muzeum Geologiczne