Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zespół muzeum:

Muzeum Geologiczne

dr Paweł Raczyński (kierownik): pawel.raczynski@uwr.edu.pl

mgr Anna Setlik: anna.setlik@uwr.edu.pl

mgr Joanna Białek: joanna.bialek@uwr.edu.pl

dr Urszula Kosarewicz: urszula.kosarewicz@uwr.edu.pl

Muzeum Geologiczne